Hans Ladgefod

Advokat Hans Ladefoged

Ansvarlig indehaver

Ansat i pengeinstitut 1986-2001

Bestalling som advokat 2004

Underviser i erhvervsret på Aalborg Universitet

 

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790  København V efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves - dog med undtagelse af advokatvirksomhed udøvet med domicil i USA og Canada.

Advokatfirmaet Hans Ladefoged anvender ikke ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten. Alle midler, som klienter betror Advokatfirmaet Hans Ladefoged, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos Advokatfirmaet Hans Ladefogeds bankforbindelse. Advokatfirmaet Hans Ladefoged er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos Advokatfirmaet Hans Ladefogeds pengeinstitutforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Advokatfirmaet Hans Ladefoged vil med mindre andet aftales med klienten anvende Advokatfirmaet Hans Ladefogeds sædvanlige bankforbindelse.

Advokat Hans Ladefoged er medlem af Advokatsamfundet

Advoakt Hans Ladefoged er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark

Advokatfirmaet Hans ladefoged er en enkeltmandsvirksomhed.