Hans Ladgefod

Advokat Hans Ladefoged

Ansvarlig indehaver

Ansat i pengeinstitut 1986-2001

Bestalling som advokat 2004

Underviser i erhvervsret på Aalborg Universitet

 

Ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790  København V efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves - dog med undtagelse af advokatvirksomhed udøvet med domicil i USA og Canada.

Advokatfirmaet Hans Ladefoged anvender ikke ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.

Advokat Hans Ladefoged er medlem af Advokatsamfundet

Advoakt Hans Ladefoged er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark

Advokatfirmaet Hans ladefoged er en enkeltmandsvirksomhed.